Polityka prywatności

Polityka prywatności dotyczącej sklepu internetowego www.zabawki-edukacyjne.com.pl

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Tadeusz Wojtkowiak prowadzący działalność
  jako Firma handlowa WIT pod adresem: 64-800 Chodzież, ul. Wincentego Witosa 39 (sklep  stacjonarny).
  NIP: PL 7640051412.
  Kontakt e-mailowy: wit@wit.biz.pl  telefon stacjonarny 67 2829 599 (poniedziałek – piątek 10:00 – 18:00,
  sobota 10:00 – 13:30).
 1. Przy zawieraniu Umowy Sprzedaży Klient przekazuje Sprzedawcy swoje dane osobowe w celu
  realizacji Umowy Sprzedaży (w tym wykonania Umowy Sprzedaży, dostawy Towarów, rozpatrzenia  
  reklamacji i zwrotu Towaru sprzedanego Klientowi przez Sprzedawcę zgodnie z Umową Sprzedaży,
  płatności za Towar sprzedany Klientowi przez Sprzedawcę zgodnie z Umową Sprzedaży).

    3. Dane osobowe klientów nie będą udostępniane firmom czy osobom trzecim w jakiejkolwiek  
        postaci. Podlegają przetwarzaniu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
       (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
        danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
        95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 

    4.Klienci mają prawo dostępu do swoich danych, poprawiania ich, wniesienia żądania o zaprzestanie
       ich wykorzystywania a także usuwania o ile nie pozostaje to w sprzeczności z postanowieniami Ministerstwa
       Finansów dotyczącymi już zawartych transakcji

 1. Sklep nie posiada odrębnej bazy danych odbiorców detalicznych i są one gromadzone wyłączniew programie sprzedażowym. Paragon związany z zamówieniem detalicznym jest wystawiany z kasy fiskalnej sklepu stacjonarnego. Dane klientów dla których są wystawiane faktury VAT będą  wprowadzone do programu sprzedaży Subiekt GT obsługiwanego przez Firmę handlową WIT i nie podlegają udostępnianiu komukolwiek.
 1. Klient wyraża zgodę na ewentualne wykorzystanie swoich danych osobowych przez firmę w celach promocyjno-marketingowych wyłącznie sprzedawcy.
 1. Sklep stosuje Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”), co umożliwia analitykę zachowań użytkownika i dostosowania treści
  do odbiorcy. Obowiązki w zakresie plików Cookies wynikają z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego z dnia 16 lipca
  2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.). Użytkownik sklepu składając zamówienie automatycznie potwierdza
  zaznajomienie się z informacją o stosowaniu Plików Cookiem przez Sklep i akceptuje działania Sklepu w tym
  zakresie.